Wetgevingen

Op deze pagina vind u de wetsartikelen over het Dierenwelzijn. deze zijn beschikbaar in een PDF formaat, sommige zijn beveiligd en kunnen enkel online gelezen worden.

 Wetgevingen i.v.m. dierenwelzijn:

1985-06-28_Decreet milieuvergunning
1991-02-06_BVR_VLAREM I
1991-02-06_BVR_VLAREM I_BIJLAGEN
1995-06-01_BVR_VLAREM II
1995-06-01_BVR_VLAREM II_BIJLAGEN
besluit brussel 1 december 2007 sterilisatie zwerfkatten
Besluit Brussel 25 oktober 1990
Besluit Vlaamse Regering 14 april 2000
Besluit Vlaamse regering 15 mei 2009 Soortenbesluit
besluit vlaamse regering 30 april 2009
Cites 3 maart 1973
coordinatie_visserijwetgeving_29 maart 2010
Dierenwelzijnswet
Europese verordening 1-2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer
Jacht-alles
KB 1 maart 2000  KB 2 september 2005
KB 2 september 2005
KB 3 juni 2007
KB 4 maart 2005
KB 9 april 2003
KB 9 juli 1999
KB 9 juli 1999
kb 9 maart 1953
KB 10 augustus
2005 bestrijding

KB 11 februari 1988
kb 12 maart 1999
KB 13 juni 2010
kb 14 februari 1995
KB 15 februari 1995
kb 15 juli 1963 verplichte aansprakelijkheidsverzekering KB 15 juli 2008
KB 15 mei 2003
KB 15 november 2010
kb 16 januari 1998
KB 16 juli 2009 Positieflijst
KB 16 juni 2005  KB 17 mei 2001
KB 17 oktober 2005
KB 22 februari 2001
KB 23 januari 1998
KB 23 maart 2011
KB 23 september 1998 bescherming dieren bij wedstrijden
kb 27 april 2007
KB 28 mei 2004
KB 30 december 1992
MB 3 mei 1999
MB 7 juni 2000
MB 7 mei 2011
MB 12 februari 2009_tot_benoeming_van_de_leden_van_de_Raad_voor_Dierenwelzijn
MB 18 juni 1998
MB 23 juni 2004
MB 27 juni 2005
omzendbrief 8 juli 1997
Omzendbrief RO-2002-01
verordening (EG) 338-97
Verordening (EG) nr. 865-2006
verordening 853-2004
verordening EEG nr 3254-91 van 4 november 1991
Verordening Nr. 709-2010
wet 2 april 1971 bestrijding
wet 17 maart 1997
wet 24 maart 1987
Wet 28 juli 1981