Home

newsflash_2

 

Dierenrecht vzw, is een organisatie,
die zich in de eerste plaats richt naar de rechten van huisdieren en hun eigenaars.
Vandaar dat iedereen die huisdieren heeft steeds kan rekenen om hulp te vragen i.v.m. zijn huisdier.
Wij verbinden ons ertoe om steeds naar een passende oplossing voor uw oproep te zoeken.
Al onze diensten en tussenkomst zijn gratis.
Enkel verplaatsingskosten zijn te betalen en worden berekend aan 0,25 € per km.

” GRAAG UW AANDACHT: Er zijn firma’s die personen opbellen of een mail sturen waarin ze vermelden dat in samenwerking voor onze organisatie goederen verkopen. Gelieve daarop NIET op in te gaan. Wij hebben geen enkele samenwerking met dergelijke firma’s en bijgevolg gaat het om pure oplichting. “

Uiteraard behandelen wij ook klachten en dit voor alle dieren. Klachten worden enkel behandeld indien deze ons per mail worden toegestuurd. Er kan wel telefonisch contact opgenomen worden met onze helpdesk, om te zien of de klacht gegrond kan verklaard worden. Telefonische klachten waarvan de persoon anoniem wenst te blijven worden ook behandeld, maar wij dienen wel over bepaalde gegevens te beschikken om uw klacht te kunnen behandelen. Alle gegevens die wij binnen krijgen blijven vertrouwelijk en worden nooit medegedeeld aan derden. Tenzij deze nodig zijn voor de politiediensten of de FOD SITES “dierenwelzijn”.

Onder de topic “dierenasielen” vindt de bezoeker de erkende dierenasielen die van onze vereniging ons kwaliteitslabel hebben gekregen. wij kunnen dan ook deze dierenasielen aanbevelen, daar zij werken volgens de opgelegde regels van de FOD. Mocht de bezoeker bij dergelijk dierenasiel toch iets ondervinden waarvan hij/zij denkt dat dit niet klopt, dan vernemen wij dit graag. maakt hiervoor gebruik van ons contactformulier Met telefonische meldingen wordt er geen rekening gehouden !!!

Iedere bezoeker kan bij onze organisatie terecht voor allerlei vragen, dit kan gaan van problemen met een huisdier tot het zoeken van een nieuw huisdier. Voor ingewikkelde problemen i.v.m. klachten werken wij samen met de Politiediensten en de FOD sites “dierenwelzijn”. Voor al je vragen kan je terecht op onze contactpagina.

Zoals je zult zien bespreken wij verschillende thema’s over dieren.
Het is dus voor de dierenliefhebber een must om geregeld onze site een bezoekje te brengen.

Wij wensen iedere bezoeker veel leesgenot.