Home

newsflash_2

 

Nieuw: Steun ons door een stijlvolle balpen te kopen. De voorraad is beperkt wees er dus snel bij. Te verkrijgen in verschillende kleuren. Klik HIER om te bekijken.

Dierenrecht vzw, is een organisatie,
die zich in de eerste plaats richt naar de rechten van huisdieren en hun eigenaars.
Vandaar dat iedereen die huisdieren heeft steeds kan rekenen om hulp te vragen i.v.m. zijn huisdier. Wij verbinden ons ertoe om steeds naar een passende oplossing voor uw oproep te zoeken. Al onze diensten en tussenkomst zijn gratis. Wij komen niet ter plaatse voor een vaststelling te doen. hiervoor kan men terecht bij de politiediensten door een pv te laten opmaken. De politiediensten kunnen uw klacht dan onderzoeken.
Vanaf vandaag 01/10/2023 hebben wij terug een vaste vertrouwelijke Sponsor overeenkomst. Dit is goed nieuws voor onze trouwe viervoeters. van zodra we terug voldoende financiële middelen hebben zullen we terug dieren in nood kunnen helpen.

Uiteraard behandelen wij ook klachten en dit voor alle dieren. Klachten worden enkel behandeld indien deze ons per mail worden toegestuurd. Er kan wel telefonisch contact opgenomen worden met onze helpdesk, om te zien of de klacht gegrond kan verklaard worden. Telefonische klachten waarvan de persoon anoniem wenst te blijven worden ook behandeld, maar wij dienen wel over bepaalde gegevens te beschikken om uw klacht te kunnen behandelen. Alle gegevens die wij binnen krijgen blijven vertrouwelijk en worden nooit medegedeeld aan derden. Tenzij deze nodig zijn voor de politiediensten of de FOD SITES “dierenwelzijn”.

Onder de topic “dierenasielen” vindt de bezoeker de erkende dierenasielen die van onze vereniging ons kwaliteitslabel hebben gekregen. wij kunnen dan ook deze dierenasielen aanbevelen, daar zij werken volgens de opgelegde regels van de FOD. Mocht de bezoeker bij dergelijk dierenasiel toch iets ondervinden waarvan hij/zij denkt dat dit niet klopt, dan vernemen wij dit graag. maakt hiervoor gebruik van ons contactformulier Met telefonische meldingen wordt er geen rekening gehouden !!!

Iedere bezoeker kan bij onze organisatie terecht voor allerlei vragen, dit kan gaan van problemen met een huisdier tot het zoeken van een nieuw huisdier. Voor ingewikkelde problemen i.v.m. klachten werken wij samen met de Politiediensten en de FOD sites “dierenwelzijn”. Voor al je vragen kan je terecht op onze contactpagina.

Zoals je zult zien bespreken wij verschillende thema’s over dieren.
Het is dus voor de dierenliefhebber een must om geregeld onze site een bezoekje te brengen.

Wij wensen iedere bezoeker veel leesgenot.