Ouder nieuws

Verschrikkelijke toestand ontdekt bij een oproep.

stafford harelbeke

Op 09-06-2011 werden wij ter plaatse geroepen door een mevrouw, die al sinds ruim 2 jaar gescheiden leefde van haar man. De feiten speelden zich af in Harelbeke.

HET VERHAAL VAN DE MEVROUW

Zij had samen met haar man een huis gekocht en door omstandigheden had zij al ruim 2 jaar geleden de woonst verlaten. Haar man zou de hypotheeklening verder betalen. Maar de man in kwestie deed dit niet meer en het huis zou door de bank openbaar verkocht worden. In het huis was ook een hond aanwezig. De man had tegen zijn vrienden gezegd " ik dood nog liever mijn hond, dan hem naar een dierenasiel te brengen ". De mevrouw die in het bijzijn van een Notaris, Deurwaarder en slotmaker in het huis moest zijn, kwam tot de ontdekking dat ze de hond niet hoorde blaffen. Zij trof de hond, een stafford aan die in zijn mand dood lag in een plastiekzak, maar durfde zelf in de plastiekzak niet kijken. Daarom deed zij beroep op ons om ter plaatse te gaan kijken.

Toen wij aankwamen in de woonst, hadden wij al een vermoeden dat door de doordringende geur die in het huis aanwezig was, er zich een drama moest voorgedaan hebben. Onze vermoedens werden echter werkelijkheid toen we de plastiekzak opensneden. De man moet volgens wij vermoeden, de hond met een pesticide onkruidverdelger, de hond vergiftigd hebben. daar we een lege verpakking van dit goedje ter plaatse hebben aangetroffen. Daarna heeft de man de hond opgesloten zonder eten of drinken in een kleine ruimte van de woning waar de hond niet uit kon geraken, zodat het dier aan een vreselijke dood is gestorven (de krassen op de muren bevestigen dat de hond gevochten heeft voor zijn leven), om het dier dan in de plastiekzak te stoppen en te laten ontberen.

U kunt HIER klikken om de foto's te bekijken wat wij hebben aangetroffen. LET OP NIET VOOR KINDEREN OF GEVOELIGE KIJKERS.

Wij hebben de politiediensten van Harelbeke ter plaatse geroepen en een klacht neergelegd tegen de man wegens dierenmishandeling, moord op een dier en dieren verwaarlozing, met de vraag hem gerechtelijk te vervolgen


25-03-2011

WORTEGEM-PETEGEM

Het doek is gevallen over het dierenasiel De Helpende Pootjes in de Bergstraat in Wortegem-Petegem. Jarenlang wanbeleid en financiële strubbelingen hebben de definitieve sluiting tot gevolg.

Zowat vijftien jaar geleden startte Sonja Vleurinck in de Bergstraat in Wortegem-petegem haar dierenasiel De Helpende Pootjes op. In geen tijd werden tientallen achtergelaten honden en katten opgevangen, een bewijs dat in de regio van de Vlaamse Ardennen nood aan een dierenasiel was. Maar met de jaren waren echter ook steeds meer wanklanken te horen. Vrijwilligers klaagden dat de zaakvoerster niet bekwaam was om een asiel te leiden, verschillende bouwkundige overtredingen kwamen aan het licht en ook klachten over wanbetaling waren niet van de lucht.

Wegens wanbeleid konden wij in 2007 de sluiting van het dierenasiel De Helpende Pootjes verkrijgen. Onder strikte voorwaarden kreeg de uitbaatster toen terug een exploitatievergunning voor de beperkte periode van zes maanden', zegt Johan Blomme, voorzitter van de vzw Dierenrecht uit Kortrijk. Deze vzw is een vereniging die onder meer toekijkt op het reilen en zeilen in de dierenasielen. Zo moest een dagelijks bestuur de leiding overnemen. Dat verliep keurig, zodanig dat het dierenasiel opnieuw een erkenning voor een periode van tien jaar verkreeg. Maar toen is de uitbaatster zich weer met het dagelijkse beleid gaan bemoeien en vanaf dan ging het andermaal mis, zodanig dat de mensen van het dagelijks bestuur zelf ontslag hebben genomen. De deur voor wanbeleid stond meteen ook weer open.'

Dertien overtredingen

Openstaande facturen en achterstallige lonen werden niet betaald en Stedenbouw stelde maar liefst dertien bouwkundige overtredingen vast. De locatie was destijds een varkensboerderij en nooit werd een herberstemmingsvergunning naar dierenasiel aangevraagd. Voorts werden zonder vergunning betonnen verhardingen aangebracht. Omdat het asiel in landbouwgebied ligt, is regularisatie uitgesloten', weet Johan Blomme. Dit betekent dat de site in de oorspronkelijke staat hersteld zal moeten worden. Om de schulden te kunnen ontvluchten, heeft de uitbaatster nu besloten om het dierenasiel definitief te sluiten. Alle dieren zijn gelukkig al overgebracht naar andere opvangcentra, wat voor ons uiteindelijk een geruststellende zaak is.'

Zaakvoerster Sonja Vleurinck wil niet meer reageren op de aantijgingen van wanbeleid: Ik wil alleen maar bevestigen dat ik beslist heb om het dierenasiel te sluiten en dat is definitief. In het verleden is te veel gebeurd. Ik ben het beu, het is genoeg geweest. Belangrijk is dat alle dieren in andere centra of bij adoptiegezinnen konden worden opgevangen.'
Bron: Nieuwsblad 25/03/2011


23-06-2009

Rechtzetting van dierenasiel "de Leiestreek" uit Zwevegem

DIT BERICHT LAZEN WIJ DEZE WEEK OP DE SITE VAN DIERENASIEL FOLYFOOT..
Na 15 jaar komt er een einde aan de samenwerking tussen Folyfoot en de politiezone MIRA. Wij hebben besloten om het contract op te zeggen omdat wij niet willen werken volgens de regels die de huidige politiecommissaris en burgemeester ons willen opleggen. Wij zijn voorstanders van een sterilisatie/castratie-project, maar de gemeente vindt dat schijnbaar een te dure oplossing voor alle wilde katten. Hun oplossing was dat wij kattenvallen zouden plaatsen en van de circa 10 dieren de we daarin zouden aantreffen we er een paar zouden laten steriliseren/castreren en de rest moest dan maar worden ingeslapen. Wij willen niet dienen als eindstation voor dieren en kunnen niet kiezen welke kat mag blijven leven en voor welke kat het leven ophoudt. Hierdoor hebben we besloten om een streep te trekken door de samenwerking. Wat betreft de wilde katten is het met ingang van vandaag afgelopen en voor de opvang van honden, katten en alle andere huisdieren wordt de samenwerking stopgezet per 1 augustus aanstaande.
Folyfoot

DAAR HET DIERENASIEL VAN ZWEVEGEM MET DEZELFDE CONTRACTEN WERKT ALS FOLYFOOT VINDEN WIJ ONS GENOODZAAKT OM HIEROP TE REAGEREN.
ONZE REACTIE :
Eind vorig jaar heeft het dierenasiel van Folyfoot inderdaad hun zwerfkattenproject niet meer willen uitvoeren.
Naar hun eigen zeggen, omdat ze verplicht werden om de katten te euthanaseren.

Folyfoot heeft sinds enkele jaren hetzelfde contract als het dierenasiel van Zwevegem wat zwerfkatten betreft.

Het contract omschrijft duidelijk de prijs van de sterilisatie, castratie van zwerfkatten, alsook mogelijkheid tot testen op VIP en Leucose waarvan tevens de betaling is voorzien.

Over het MOETEN euthanaseren van katten staat NIETS vermeld in het contract.

Het dierenasiel van Zwevegem heeft inmiddels al honderden dieren getest, gesteriliseerd en gecastreerd in de regio zonder enige bemerking van de zone verantwoordelijken.

Daar Folyfoot de Mira zone voor een voldongen feit heeft gesteld in verband met de zwerfkatten
Hebben zij ons eind vorig jaar al gevraagd of wij bereid waren om het zwerfkattenproject en de loslopende dieren in de stad Waregem voor ons rekening te nemen.
Dat ten gevolge van meerdere klachten bij de burgemeester van Waregem en de korpsoverste en mede door het niet naleven van het contract (weigering zwerfkatten op te halen), het college eindelijk beslist heeft de samenwerking met Folyfoot te beëindigen, is een initiatief van de burgemeester en de korpschef zelf, en niet van Folyfoot.

Normaal was de startdatum 23 juni 2009 maar het contract met Folyfoot over de loslopende dieren was niet tijdig verbroken en dit moest nog verder worden afgewerkt.

F.Debaillie
Voorzitter

bron : dierenasiel Leiestreek Zwevegem