Steun ons

Indien je een bijdrage (hoe klein ook) wil storten op onze rekening om de dieren te helpen,
kunt je dat doen op ons rekeningnummer : BE56 0634 8630 5188.

Iedere euro die we via donatie krijgen,
word integraal gebruikt om dieren te helpen door o.m. voeding te
schenken, maar ook verzorging, operaties, enz…helpen wij om financieel bij te springen.

bedankt

RECHTSTREEKSE LINKEN NAAR INTERNETBANKIEREN.

          

   

Bedrijven of zelfstandigen die rechtstreeks een geldsom storten kunnen steeds een factuur krijgen om in te brengen in hun onkosten. Gelieve ons dan wel uw volledige adresgegevens te bezorgen. Doordat onze organisatie vrijgesteld is, van btw – plicht op grond van artikel 44§2,11° en artikel 44§2,12° van het btw – wetboek, dienen wij geen btw op onze uitgaande facturen in rekening te brengen.