Nieuwsflash

GOED NIEUWS VOOR INWONERS VAN KORTRIJK.

Sinds februari 2014 kunnen inwoners uit groot Kortrijk die met zwerfkat(ten) in hun tuin zitten en die zorgen voor overlast, beroep doen op de milieupolitie.
Men kan bellen op het nummer 056 23 97 00. De katten worden opgehaald, gevaccineerd, onvruchtbaar gemaakt en herplaatst.


Persbericht

Dierenbeschermingsbeweging reageert op Groenboek Staatshervorming: “Bevoegdheid dierenwelzijn hoort bij minister van Welzijn”

Brussel, 17 september 2013. 80 dierenbelangenorganisaties reageren op de inhoud van het Groenboek Staatshervorming dat vandaag uitlekte. Ze zijn niet te spreken over het voorstel om de bevoegdheid dierenwelzijn onder te brengen bij Landbouw.

Recente politieke beslissingen en regeerakkoorden hebben ervoor gezorgd dat de bevoegdheid dierenwelzijn na de verkiezingen in 2014 onder de afzonderlijke gewesten zal vallen.

Sinds de bevoegdheid Dierenwelzijn niet meer onder het ministerie van Landbouw valt (sinds1999), is de situatie van de dieren positief geëvolueerd. Voor die tijd was het quasi onmogelijk om argumenten ten voordele van de dieren te laten gelden, aangezien de landbouw- en andere economische belangen systematisch voorop werden gesteld op de welzijnsbelangen van de dieren. De 80 dierenwelzijnsorganisaties willen dan ook kost wat kost voorkomen dat de dieren opnieuw telkens weer het onderspit moeten delven.

De laatste jaren was het debat verre van evident, maar we konden in een open, constructieve sfeer betekenisvolle resultaten bereiken. Doordat het dierenwelzijn de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid is geworden, is de vooruitgang op vlak van dierenwelzijn na 1999 aanzienlijk geweest. Dat zou met een minister van Landbouw onmogelijk geweest zijn.

4 redenen waarom Dierenwelzijn niet bij Landbouw hoort

1. Op het niveau van  de Europese Commissie behoort Dierenwelzijn toe aan de Commissaris voor Volksgezondheid en Consumentenbescherming. Het is dus logisch om ook op regionaal niveau de bevoegdheid onder te brengen bij Volksgezondheid/Welzijn.

2. Bij de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft dierenwelzijn de mogelijkheid als volwaardige bevoegdheid gezien te worden, gelinkt aan duurzame ontwikkeling: dat is een moderne visie op dierenwelzijn, geïntegreerd in duurzame ontwikkelingsdenken, voedingsethiek, levenskwaliteit…

3. Dierenwelzijn onderbrengen bij het departement Welzijn tilt het onderwerp naar een hoger niveau in lijn met het maatschappelijk belang dat vandaag aan dierenwelzijn wordt gegeven. De bevoegdheid dierenwelzijn is overigens meer dan alleen het welzijn van ‘nutsdieren’. De bevoegdheid opsplitsen onder twee ministers waarvan sprake in het Groenboek, is helemaal niet meer werkbaar.

4. Liefst 80 dierenwelzijnsorganisaties willen dat de bevoegdheid dierenwelzijn niet opnieuw terechtkomt bij de minister van Landbouw.

Wij willen nu graag nog een stapje verder gaan: een gezamenlijke memorandum voor de verkiezingen van 2014.
Zou het niet fantastisch zijn mochten 80 dierenbeschermings- en dierenrechtenorganisaties met één stem spreken naar de politieke partijen toe in het kader van de verkiezingen? Dat zou alvast een unicum zijn in de geschiedenis van de dierenbeweging in België!